BAP Sözleşmeleri

BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelere ait sözleşmelerin EBYS üzerinden e-imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir. Proje yrütücüleri tarafından, söz konusu sözleşme EBYS'ye harici belge olarak yüklenip imzacıların sırayla proje yürütücüsü ve sözleşme dosyasında ismi bulunan rektör yardımcısı seçilerek Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi muhattap olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.